GaroProdukt info för Garos nya värmeaktorn 108408


■ 6-kan värmeaktor MIX2 serie

■ Med 6 temperaturregulatorer (P / PI) för värme och kyla

■ Grundmodul MIX2

■ Kan uppgraderas till maximalt 18 kanaler med 2 st påbyggnads-moduler HME6TKNX

■ För styrning av 6 termiska ställdon 24 V - 240 V AC i 2 grupper med 3 utgångar och 450 mA vardera

■ Kortslutningssäker och överlastskydd

■ Kontinuerlig- eller till/från reglering kan väljas

■ Ventilskyddsfunktion kan avaktiveras

■ Med olika läge: komfort, standby, nattläge samt frost / värme skydd

■ Övergång till sommarläge möjligt

■ Enhet och KNX busskopplare kan bytas oberoende av varandra

■ Avtagbar KNX busskopplare gör utbyte av enheter utan behov av omprogrammering

■ Manuell installation och användning av ställdon är möjlig utan KNX busskopplare

■ LED-statusindikering för varje kanalKontakt information                                              

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                  Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se