Ny Stienel

Framtidens sensorteknik!

True Presence är ett helt nytt sensor-koncept från Steinel. Det är världens första äkta närvarosensor, då menar vi en sensor som till 100% kan ge information om en människa befinner sig i ett rum, oavsett om personen går, sitter eller sover. Dessutom finns True Presence i ett multi-utförandet som även kan mäta ljusvärde, temperatur, lufttryck, luftfuktighet, VOC och CO2.
 

 

Räknar!

HPD2 är optisk sensor som ger information om antalet människor i lokalen, närvaro, temperatur och luftfuktighet. Den optiska sensorn ”ser” rummet och känner igen vad som är människa och vad som är föremål, och kan därför räkna och detekterar även helt stillasittande personer.


Sensorer för alla behov – 3000-serien KNX


Steinels populära rörelsevakter i serie 3000 har nu förbättrats ytterligare och utökats med flera nya varianter och gränssnitt t.ex. KNX, DALI.


Rörelsevakterna i nya 3000 serien finns i sex olika grundvarianter med speciellt utvecklade linser för olika applikationsområden. Det finns en lins eller en sensorteknik för varje tillfälle där man vill detektera rörelse, från det enklaste källarförrådet till höghöjdslagret. Hela familjen består i dagsläget av mer än 70 st olika artiklar.


En teknisk nyhet är att sensorerna har s.k. dagsljuslogik vilket innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m. Allt för en mer energieffektiv anläggning med en positiv upplevelse av sensorstyrt ljus.


Hela nya 3000-serien fungerar dessutom med fjärrkontroll Smart Remote som gör det möjligt att blixtsnabbt och utan problem ändra efterlystider, skymningsnivåer mm. i Steinels närvaro-och rörelsevakter. Sensorn kan även identifiera sig mot Smart Remote genom att skicka tillbaka info på sensorns modell och gjorda inställningar.


Art nr:

E1739125 - Rörelsevakt IS 3360 KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739126 - Rörelsevakt IS 3360 KNX, rund, utanpåliggande

E1739127 - Rörelsevakt IS 3360 KNX, kvadratisk, infällt

E1739128 - Rörelsevakt IS 3360 KNX, rund, infällt

E1739134 - Rörelsevakt IS 345 KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739135 - Rörelsevakt IS 345 KNX, runt, utanpåliggande

E1739136 - Rörelsevakt IS 345 KNX, kvadratisk, infällt

E1739137 - Rörelsevakt IS 345 KNX, runt, infällt

E1739133 - Rörelsevakt IS 3180 KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739140 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739141 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX, kvadratisk, infällt

E1739138 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739139 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX, kvadratisk, infällt

E1739129 - Rörelsevakt HF 3360, KNX, kvadratisk, utanpåliggande

E1739130 - Rörelsevakt HF 3360, KNX, runt, utanpåliggande

E1739131 - Rörelsevakt HF 3360, KNX, kvadratisk, infällt

E1739132 - Rörelsevakt HF 3360, KNX, runt, infällt


http://www.khs.se/produkter.html?app=2&category=knx-7142


Närvaro- och rörelsevakter i Steinels Control Pro KNX-serie kommer nu i generation II


Med flera viktiga uppdateringar av

både hårdvara och ETS-mjukvara. Bland annat har parameter för efterlystid, tillslagsfördröjning och grundljus fått en ny högsta

parameter på 255 minuter. Även funktioner för ljusmätning-skymningsrelä har förbättrats på flera områden.Control Pro är en familj av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Familjen består av flera olika modeller som är anpassade för

detektering av olika rumstyper och lokaler. Ett exempel är den superkänsliga Control Pro IR HD som ger äkta närvarodetektering

på ytor upp till 8x8 meter och därför är en suverän närvarovakt för klassrum och andra större lokaler. Ett annat exempel är Control

Pro DUAL som är försedd med dubbla HF-sensorer och anpassad för att detektera gående personer i korridorer och kulvertar.

En mycket diskret närvarovakt är Control Pro SLIM som endast sticker 4 mm från taket men ändå ger äkta detektering på 4x4

meter.

Kontakt information                                              

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                  Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se