Inledning

INLEDNING


I flera år har man skyllt på att en modern elinstallation är dyrare än en omodern. Grunden till denna redogörelse är en undersökning om detta verkligen stämmer.


Vi tog fram en ritning öven en den ekonomiskt kanske mest känsliga byggnaden, en vanlig villa. Vi tog kontakt med flera kända aktörer i branschen och satte igång. Konsulter, elinstallatörer och systemintegratörer fick räkna på sina respektive områden för den enklaste varianten på denna standardvilla, dvs med såväl modern som omodern elinstallation.

Installationen skulle innehålla bara precis vad som krävs, dvs inget extra utan bara enligt Svenska Standard.


När vi gjorde undersökningen passade vi också på att fråga dessa aktörer varför många i vår bransch fortfarande installerar enligt gammal och omodern modell. Svaren finns under sista fliken.


Summerat kan vi se att en vanlig standardvilla, med vanliga standardfunktioner, idag faktiskt blir billigare om man använder sig av ett modernt och öppet system som KNX.


Men som med allting så krävs det utbildning och kunskap.

En liten jämförelse kan göras med alla oss som tagit bilkörkort.

Vi får alla lov att köra bil men vi får därmed inte automatiskt också köra taxi. Det är samma sak i vår bransch. Bara för att man är en utbildad och duktig elektriker innebär det inte att man också kan installera och hantera moderna elinstallationer. Inte heller kan man svara på frågor om detta.


Vill man få kontakt med någon som verkligen kan KNX så titta under fliken ”Vi kan KNX”.


Har ni några frågor på KNX Villan så går det bra att kontakt med kansliet eller någon av huvudmedlemmarna i KNX Sweden.
Kontakt information                                              

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                  Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se