Vad skiljer mot en omodern elinstallation

Vad skiljer mot en omodern elinstallation?

Projektering

Den moderna elinstallationen är både enklare och snabbare att projektera.

Detta tack vare att kabelinstallationen blir enklare med den fria topologin för busskabeln och de raka anslutningarna från centralen till alla anslutningspunkter. Med busskabeln syr man enkelt och snabbt ihop alla symboler för tryckknappar, istället för att behöva definiera kron, trapp och hålla rätt på alla antalet ledare. Detta ger en renare ritningar som är både lättare att konstrurera och även lättare att jobba efter ute på bygget.


Installation

Topologin på busskabeln är fri vilket innebär att den kan förläggas med struktur som stjärna, linje eller träd. Helt beroende på hur framkomligheten i fastigheten. Anslutningen av produkterna är standardiserad och sker med röd/svarta anslutningplintar.


Eftersom inga vanliga strömbrytare används behöver man inte ha koll på antal trådar för kron-, trapp- och korsbrytare etc. Nu sker matningarna till alla förbrukare direkt från centralen istället. Dessa kan med fördel grupperas med flera tändtrådar i samma rör. Detta kan öka antalet meter rör, men minskar antalet kopplingsdosor och gör själva installationen mer lättjobbad.


Enkelt att ändra

Att ändra i en omodern installation innebär att man alltid måste påverka installationen i sig. Ofta medför detta utanpåliggande installation för att om möjligt kunna få till stånd den önskade funktionen.


Tack vare att moderna elinstallationer är annorlunda uppbyggda och driftsätts via datorer och mobila enheter kan kundapassningar göras på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt. Man ansluter exempelvis datorn till anläggningen och ändrar parametrarna för de önskade produkterna och laddar ner de nya funktionerna. Detta helt utan att påverka installationen i sig.


I många fall kan kunden också själv påverka funktioner.

Exempelvis ändra och spara sina ljusscener. I vår moderna elinstallation har vi (i knappen vid ytterdörren) lagt till en ”Släck Allt” funktion samt att kunden själv kan ställa in vilka lampor som ska tändas när dom trycker på knappen ”Kom Hem”


Kontakt information                                              

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                  Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se