Rexel ser stark ökning av KNX projekt


Rexel/Selga/Storel är en rikstäckande elgrossist som marknadsför ett lokalt kundanpassat sortiment mot professionella användare. Som ledande energiteknikdistributör är valet att stödja och utveckla elbranschens användning av KNX ett enkelt val.

 

Vårt engagemang innebär att våra kunder får hjälp med:

  • Projektstöd i form av funktionsförslag och produktval, vi ser till att varje projekt anpassas med lämplig produktmix oberoende av tillverkare.
  • Driftsättningsstöd, oavsett våra kunders kunskapsnivå tycker dom ofta det är bra att kunna få hjälp med problem som kan uppstå när en KNX-anläggning ska driftsättas.
  • Utbildning, vi är certifierat utbildningscenter och utbildar i allt från systemkunskap till produktkunskap oavsett fabrikat. Vi skräddarsyr utbildningar efter ert behov.

 

Rexel genomför även utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamhet Rexel Academy.

Rexel finns genom Selga, Storel och Moel på fler än 60 platser i Sverige.

För mer info: www.rexel.se och www.selgaknx.seUnik 1-pars KNX-kabel från Rexel


En tunn 1-par busskabel för telegram överföring i KNX-anläggningar. Den halogenfria Kabeln är skärmad och har ett tvinnat par (röd/svart) av entrådiga ledare. För fast förläggning i torra, fuktiga och våta utrymmen, utanpåliggande, infällt och i rör. Även utomhus om den är skyddad från direkt solstrålning och i skyddsrör i mark. Uppfyller KNX standarden IEC 14543. CPR-klass Cca-s1b,d0,a1.


Finns hos Selga och Storel.

E4955215 KNX-kabel 1x2x0,8 Grön T500m

E4955212 KNX-kabel 1x2x0,8 Grön R100m

E4955210 KNX-kabel 1x2x0,8 Grön kap/mRexel ser stark ökning av KNX projekt


Vi ser under de senaste åren en kraftigt ökad försäljningen av strömförsörjningar, som är en grundläggande byggsten och används i alla KNX projekt.

Ökningstalet visar på det stora intresset för ”smarta och energieffektiva” lösningar hos våra kunder. En av fördelarna med KNX är att det används som installationssätt för alla typer av fastigheter. Med KNX hanterar och löser man alla de funktionsbehov som beställaren önskar och lite till. Med en öppen standard som KNX så får man en framtidssäker installation i fastigheten där självklara krav som driftsäkerhet, livslängd och kostnadseffektivitet uppfylls.


Rexel genomför även utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamheter Selga Academy och Storelskolan.Rexel/Selga/Storel lagerför KNX-material


Lagerläggning av KNX produkter är ett samarbete med våra viktigaste leverantörer och är en del av vår satsning på modena och framtidssäkra installationer. Rexel har ett brett sortiment från främst Schneider, ABB, Hager, Garo och Zennio. Även några andra utvalda nisch produkter finns tillgängliga.

Vi genomför ett stort antal olika utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamheter Selga Academy och Storelskolan. Kontakta din lokala butik för mer information och anmälan.


Via våra websidor www.selgaknx.se och www.storelknx.se får du som KNX-kund mer information kring Rexel´s aktiviteter som rör KNX.
Rexel kan KNX oavsett leverantör


För Rexel som ledande distributör av elmateriel är valet att stödja och utveckla elbranschen användning av KNX ett enkelt val.


Rexel finns genom Selga, Storel och Moel på fler än 60 platser i Sverige. Genom vårt medlemskap i KNX-Sweden bevakar vi våra kunders intresse kring frågor som rör KNX. Tillsammans med några av våra leverantörer som är medlemmar i KNX-Sweden genomförs produktutbildningar lokalt på filialer runt om i landet. Vi genomför även utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamheter Selga Academy och Storelskolan.

 

Via våra websidor www.selgaknx.se och www.storelknx.se får du som KNX-kund mer information kring Rexel´s aktiviteter som rör KNX.KNX, en del av vår vardag


För Rexel som ledande distributör av elmateriel är valet att stödja och utveckla elbranschens användning av KNX ett enkelt val.

Valet har lett till att vi är aktiva medlemmar i KNX-Sweden, det är vi för att kunna bevaka våra kunders intresse i KNX-frågor och få vara delaktiga i beslut som rör marknadsföring av KNX.

Vårt engagemang innebär att våra kunder får hjälp med


•Projektstöd i form av funktionsförslag och produktval, vi ser till att varje projekt anpassas med lämplig produktmix oberoende av tillverkare.


•Driftsättningsstöd, oavsett våra kunders kunskapsnivå tycker dom ofta det är bra att kunna få hjälp med problem som kan uppstå när en KNX-anläggning ska driftsättas.


•Utbildning, vi är certifierat utbildningscenter och utbildar i allt från systemkunskap till produktkunskap oavsett fabrikat. Vi skräddarsyr utbildningar efter ert behov.Rexel utbildar och lagerlägger KNX


Rexel finns genom Selga, Storel och Moel på fler än 60 platser i Sverige. Genom vårt medlemskap i KNX-Sweden bevakar vi våra kunders intresse kring frågor som rör KNX.


Tillsammans med några av våra leverantörer som är medlemmar i KNX-Sweden genomförs produktutbildningar lokalt på filialer runt om i landet.


Vi genomför även utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamheter Selga Academy och Storelskolan.


Lagerläggning av KNX produkter görs genom samarbete med våra viktigaste leverantörer. Nyheter är att Garos nya KNX-sortiment lagerläggs på våra centrallager och att utbudet av Zennio-produkter förstärks. Sedan tidigare har vi ett brett lagersortiment från Schneider, ABB och Hager.


Via våra websidor www.selgaknx.se och www.storelknx.se får du som KNX-kund mer information kring Rexel´s aktiviteter som rör KNX.Rexel satsar ytterligare på KNX


Vi har idag en stark ställning inom Hem & Fastighetsautomation där marknaden för moderna elinstallationer och framförallt KNX ökar och väntas öka markant de närmaste åren. Som ett led att stärka vår ställning ytterligare och ta nästa steg som Sveriges ledande elgrossist inom området har vi anställt nya resurser inom Produkt/Marknad och Affärsutveckling/Teknisk Försäljning.

Vår målsättning som elgrossist är att erbjuda mervärden som gynnar våra kunder och deras affärer mot slutkund. Rexel arbetar för att bidra till en högre tekniknivå och energieffektiva lösningar.Ny produktchef på Rexel


Stefan Söderström har börjat som produktchef för Hem & Fastighetsautomation (KNX) och är också ansvarig för produktområdet Datacom. Han kommer närmast från Ramböll där han arbetat som elkonsult. Stefan har arbetat med KNX sedan 1997 och fick KNX award 2007 för projektet OMX (Stockholms börsen). Stefan kommer arbeta för Selga & Storel med produktutbud, teknisk produktinformation, leverantörskontakter, produktnyheter och marknadsplanering. Stefan kommer också att driva projekt, hålla utbildningar och genom andra marknadsaktiviteter stödja säljorganisationen för att utveckla produktområdet.Ny Systemsäljare KNX på Rexel


Anders Holmen har börjat som Systemsäljare KNX.  Han kommer tidigare från en tjänst som Systemsäljare KNX på Schneider Electric där han arbetat i 15 år. Anders kommer arbeta för Selga & Storel med att driva projekt och försäljning samt utbildning tillsammans med organisationerna. Vi kommer också på sikt att kunna erbjuda våra kunder tjänster som teknikutbildningar och teknisksupport vid t.ex. drifttagning/programmering av KNX vilket gör oss unika på marknaden.


Vi önskar både Stefan och Anders varmt välkommen till Rexel!


Produktnyheter

Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                             

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda
                                                                          Integritets policy