Prisjämförelse; ”äpple mot äpple”


Vi kan med denna undersökning visa att en KNX installation inte kostar mer än en traditionell elinstallation i en vanlig villa om man jämför ”äpple mot äpple”. Dvs kraftmatning till el och belysning samt tryckknappar för att tända och släcka belysning. Ett antal i branschen kända och rutineraed elkonsulter, elinstallatörer samt systemintegratörer har hjälp oss att ta fram denna prisjämförelse. Observera, prisjämförelsen gäller en villa enligt Svensk standard, det vill säga fullt jämförbar med traditionell, så kallad omodern elinstallation.

 

Prisjämförelse:

Villa enligt kapitel 3.


Funktioner:

Vägguttag har konstant matning och all belysning tänds och släcks via tryckknappar.


Med KNX får man tillgång till scenarie. I denna prisjämförelse har vi lagt till funktionerna ”släck allt”och ”kom hem” scenarie där kunden själv ställer in vilka lampor som ska tändas/släckas vid knapptryck. Kostnaden för dessa ”extra” funktioner ingår i kostnaden för programmeringen.


Kabeldragning:

I de flesta fall räcker det med två till tre kraftmatningar från central. Släpp av tändtrådar i takdosor och gå vidare med fas, nolla och jord. Busskabeln dras på enklaste sätt till tryckknapparna.


Installation:

All tändning och släckning sker i elcentralen via en brytaktor (16-kanalig).

I elcentralen sitter även strömförsörjningen till bussen. Vi har istället för traditionella strömbrytare använt 1-kanaliga KNX tryckknappar förutom i hallen där vi har använt en 4-kanalig tryckknapp. Materialkostnad för vägguttag, takuttag m.m. är samma i båda fallen.


Programmering:

Sker med programvaran ETS.


Kostnader:


Traditionell omodern installation:51.000 kr

Materialkostnad:50.300 kr

Totalt:101.300 kr


KNX modern installation:34.800 kr

Materialkostnad:63.400 kr

Programmering:1.500 kr

Extra funktioner (scenario)0 kr

Totalt:99.700 kr


Besparing:1600 kr


Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                             

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda
                                                                          Integritets policy