“Smarta funktioner enligt KNX & EN 50090, ISOIEC 14543”


                   

             Här kan ni skicka in ert projekt för bedömning.

            Litet som stort, det har ingen betydelse.

                 Vinnaren presenteras under nästa år.

                             


                          OBS ! Sista inlämningsdag 15 april 2019

 
 
Bostäder
Äldreboende
Handikapboende
Kontor
Restaurang och hotell
Utbildning/skola/universitet
Friskvårdanläggning
Industrilokal
Affärslokal
 
Belysningsstyrning
Solavskärmning
Värme, ventilation, air-conditioning
Tekniska larm/01-nät
Övervakning
Energiövervakning
Visualisering
Sammanlänkning till andra system via t.ex OPC
Övervakning/styrning på distans
Andra funktioner
 
 
 
 
 
TP
RF
IP
PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kontakt information                                             

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda                                                                          Integritets policy

Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.se