Bli medlem i KNX Sweden och marknadsför din KNX kunskap

Att synas som medlem i KNX Sweden är ett tecken på att man stödjer och förespråkar en modern och oberoende installationsteknik vilket resulterar i att du blir sedd i branschen och på ett flertal olika arenor.


KNX Sweden är en intresseförening och det är upp till dig hur mycket arbete du kan/vill lägga ner på föreningen. För att detta ska passa så många som möjligt har vi från den 1 oktober 2016 tre olika medlemsnivåer. Tanken är att alla ska ha något att vinna på sitt medlemskap och att vi gemensamt kan jobba vidare med att bredda kunskapen och förståelsen för moderna elinstallationer.


Gemensamt för alla medlemmar är tillgången till vårt nya FORUM.

Här kommer kansliet exempelvis lägga ut information om programvaran ETS.

Huvudmedlammarna kommer lägga ut information om deras produkter, lanseringar, utbildningar, personalinformation m.m

På delen för ”Applikationer, lösningar och övriga frågor” har alla medlemmar möjligheten att diskutera och dela med sig om allt möjligt som rör just KNX.De tre olika medlemsnivåerna är:


Huvudmedlemmar

Till för Sveriges ledande tillverkare, leverantörer och grossister.

Dessa företag arbetar kontinuerligt med vad vi gemensamt i föreningen har beslutat oss om att genomföra. Det kan vara mässor, handböcker, broschyrer, översättningar, utbildningar, seminarier, hemsidan etc.

Alla dessa medlemmar finns beskrivna under fliken ”KNX Sweden / Huvudmedlemmar”. Här finns också länkar till respektive företags hemsida.

Under fliken ”Medlemmar” här bredvid finns en karta med bra sökfunktioner.

Alla Huvudmedlemmar har här separata informationssidor med bland annat adress- och kontaktuppgifter. Alla företag kan vara Huvudmedlemmar.

Medlemsavgiften är 50.000 kronor/år.


Är du intresserad av ett Huvudmedlemskap – ta kontakt med kansliet.


Företagsmedlemmar

Detta är från och med hösten 2016 en ny medlemsform.

Detta är medlemsformen för Sveriges ledande installatörer, konsulter, systemintegratörer, utbildningscentra, skolor m.fl. Det vill säga riktiga KNX proffs som på något sätt kontinuerligt arbetar med KNX produkterna.

Dessa medlemmar har minst en certifierad person, en så kallad KNX Partner. Alla företag förutom tillverkare, leverantörer och grossister kan vara Företagsmedlemmar.

Under fliken ”Vi kan KNX” har alla Företagsmedlemmar också en egen informationssida där man marknadsför sig själv och även har möjlighet att visa upp referensprojekt. Leta upp företaget ”SVSI” på kartan, klicka först på symbolen och sedan på länken under ”Informationssida” för att ser hur det exempelvis kan se ut.

Medlemsavgiften är 3.000 kronor/år. Moms tillkommer.

Blir du Företagsmedlem från den 1 oktober gäller medlemsskapet för hela nästkommande år.


Är du intresserad av ett Företagsmedlemskap – ta kontakt med kansliet.


Intressemedlemmar

Detta är den personliga medlemsformen för alla KNX kunniga personer som jobbar med KNX. Det vill säga installatörer, konsulter, systemintegratörer, lärare m.fl. Dessa personer arbetar kontinuerligt med och har också blivit duktiga på KNX. I kartan under fliken ”Vi kan KNX” hittas kontaktuppgifterna för alla Intressemedlemmar.

Medlemsavgiften är 1.000 kronor/år. Moms tillkommer.

Blir du Intressemedlem från den 1 oktober gäller medlemsskapet för hela nästkommande år.


Är du intresserad av ett Intressemedlemskap – ta kontakt med kansliet.


Ni som redan är medlemmar uppdatera era uppgifter: Klicka härVälkommen som medlem i KNX Sweden!


Kontakt information                                             

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda

Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.se