KNX.org
MyKNX
         
NYHETER
WEBBINAR

Integritetspolicy (GDPR) - KNX Sweden

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

KNX Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen är en intresseförening för att främja KNX-tekniken i Sverige. Läs mer om föreningens verksamhet på föreningens webbplats. Webbplatsadress är: http://www.knxsweden.se och http://www.knx.se.

Varför och vilka personuppgifter vi samlar in

Föreningen samlar in personuppgifter för olika ändamål för att kunna driva verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter (exv. verksamhet och möten), kommunicera med medlemmar (exv. kallelser och information).

KNX Sweden har behov av att registrera medlemmar, samarbetspartners så som föredragshållare och liknande. Registreringen omfattar företag, namn, adress, telefonnummer och e-postadress som personen själv har lämnat uppgifter om.

Hantering av medlemskap i föreningen

För hantering av medlemskap samlas personuppgifter in och sparas i medlemsregister. Medlemmar erbjuds publicering av uppgifter på vår webbplats.

Uppgifter om medlem sparas i elektroniskt format. KNX Sweden publicerar medlemmar på webbsidan. Den innehåller namn på företaget/enskild medlem samt kontaktuppgifter. Önskar medlemmen inte vara med i publiceringen kommer denne ej heller exponeras på webbsidan.

Föreningsadministration

För föreningens administration sparas av juridiska skäl uppgifter för fakturering samt inbjudningar/nyhetsutskick.

Kontakt med medlem eller person

När vi kontaktas av medlem eller person sparas uppgifter som krävs för ärendet.

 

Besök på vår webbsida

Kontakt och anmälningsformulär

När uppgifter lämnas i formulär på webbsida sparas uppgifterna för ändamålet.

Cookie-filer

Vid besök på vår webbplats sparas ej information genom cookies.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Innehåll på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Nyhetsbrev

För de som önskar och anmäler sig till vårt nyhetsbrev sparar vi personuppgifter med namn och e-postadress. Dessa uppgifter används vid nyhetsbrevsutskick. Vid nyhetsbrevsutskick sker spårning av nyhetsbrevet och om det har öppnats och lästs.

Vilka vi delar dina data med

För dig som är medlem delas dina uppgifter via vår webbsida. För dig som är anmäld till vårt nyhetsbrev delar vi INTE dina uppgifter utanför föreningen.

Vilken laglig grund använder vi för behandlingen av uppgifter:

ÄndamålLaglig grundDatalagring
Medlemskap i föreningenAvtalExcel/fakturasystem
FöreningsadministrationAvtal och ibland rättslig förpliktelseExcel/fakturasystem
Kontakt med föreningenIntresseavvägningExcel
Besök på vår webbplatsIntresseavvägningWebbdata
Publicering av material på webbsidaIntresseavvägning och ibland samtyckeWebbdata
NyhetsbrevSamtyckeEpostservice

Hur länge vi behåller era uppgifter

Föreningen genomför årsvis bedömning om laglig grund för behandlingen av uppgifterna kvarstår. Om den lagliga grunden ej finns kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att få ett utdrag per år av uppgifterna som vi för tillfället behandlar. Du kan begära att vi tar bort eller rättar alla personuppgifter vi har om dig genom att anmäla detta till oss. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

KNX Sweden, 2019-08-27
Integritetspolicy
© 2024 KNX Sweden
 
Kansli
KNX Sweden
c/o Tekniska Byrån
Storgatan 25C
574 31 Vetlanda
 
Kontakt
Marcus Karlsson
info@knx.se
+46 734-330250