KNX.org
MyKNX
         
NYHETER
WEBBINAR

KNX Villan - Prisjämförelse "äpple mot äpple"

Vi kan med denna undersökning visa att en KNX installation inte kostar mer än en traditionell elinstallation i en vanlig villa om man jämför ”äpple mot äpple”. Dvs kraftmatning till el och belysning samt tryckknappar för att tända och släcka belysning. Ett antal i branschen kända och rutineraed elkonsulter, elinstallatörer samt systemintegratörer har hjälp oss att ta fram denna prisjämförelse. Observera, prisjämförelsen gäller en villa enligt Svensk standard, det vill säga fullt jämförbar med traditionell, så kallad omodern elinstallation.
 

Funktioner

Vägguttag har konstant matning och all belysning tänds och släcks via tryckknappar.

Med KNX får man tillgång till scenarie. I denna prisjämförelse har vi lagt till funktionerna "släck allt" och "kom hem" scenarie där kunden själv ställer in vilka lampor som ska tändas/släckas vid knapptryck. Kostnaden för dessa "extra" funktioner ingår i kostnaden för programmeringen.


Kabeldragning

I de flesta fall räcker det med två till tre kraftmatningar från central. Släpp av tändtrådar i takdosor och gå vidare med fas, nolla och jord. Busskabeln dras på enklaste sätt till tryckknapparna.


Installation

All tändning och släckning sker i elcentralen via en brytaktor (16-kanalig).

I elcentralen sitter även strömförsörjningen till bussen. Vi har istället för traditionella strömbrytare använt 1-kanaliga KNX tryckknappar förutom i hallen där vi har använt en 4-kanalig tryckknapp. Materialkostnad för vägguttag, takuttag m.m. är samma i båda fallen.


Programmering

Sker med programvaran ETS.


Kostnader

När vi gjorde undersökningen 2017 kom vi fram till följande kostnadsläge.

Traditionell omodern installation: 51.000 kr
Materialkostnad: 50.300 kr
Totalt: 101.300 kr

KNX modern installation: 34.800 kr
Materialkostnad: 63.400 kr
Programmering: 1.500 kr
Extra funktioner (scenario): 0 kr
Totalt: 99.700 kr

Besparing: 1600 kr
Integritetspolicy
© 2024 KNX Sweden
 
Kansli
KNX Sweden
c/o Tekniska Byrån
Storgatan 25C
574 31 Vetlanda
 
Kontakt
Marcus Karlsson
info@knx.se
+46 734-330250